Tężnie, sala koncertowa i plac zabaw dla dziec. Będą nowe inwestycje w regionie

Wnioski złożone przez podmioty publiczne zostały ocenione przez Komisję Słowińskiej Grupy Rybackiej. W konkursie dla podmiotów publicznych zakończonym 31 marca złożonych zostało 6 projektów na łączną kwotę 800 tyś. zł

KONKURSY DOTACYJNE W LICZBACH

SGR przyjęła 6 projektów złożonych przez organizacje oraz Gminy z terenu SGR. Centrum Kultury Gminy Ustka, Gminę Kobylnica, Gminę Miasto Ustka, Gminne Centrum Promocji i Kultury w Kobylnicy, Powiat Słupski oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

NA CO ZOSTANĄ PRZEKAZANE ŚRODKI?

– Tematyka projektów była bardzo różnorodna. Wśród nich znalazł się wniosek na zagospodarowanie parku przy kinie w Ustce, gdzie zbudowane zostaną tężnie solankowe. Powiat Słupski zaplanował stworzenie placu zabaw przy Centrum Administracyjnym Domów Dziecka w Ustce – informuje Magdalena Kodłubańska ze Słowińskiej Grupy Rybackiej. – Na terenie Gminy Ustka planuje w ramach dofinansowania modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pęplinie, w której mają być prowadzone zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci. Natomiast w Gminie Kobylnica planowane jest stworzenie sali koncertowej i zakup pianina.

KIEDY ZOBACZYMY EFEKTY?

Ocena wniosków zakończyła się w połowie maja, natomiast zakończenia prac nad projektami można się spodziewać już w przyszłym roku.