Takich studentów jeszcze w Słupsku nie było. Przyjechali z Kazachstanu

W nadchodzącym roku akademickim po raz pierwszy w Akademii Pomorskiej w Słupsku będą uczyli się studenci z Kazachstanu. Egzotyczni goście znajda się w Słupsku na mocy umowy bilateralnej podpisanej pomiędzy AP a Kazachskim Uniwersytetem Narodowym w Ałma – acie.
W ramach wymiany semestralnej 15 osób podejmie od października studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska oraz 7 osób studia magisterskie na kierunku biologia. – Dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć goście odbędą dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego, zaś w trakcie całego semestru studenci będą pogłębiali wiedzę z zakresu naszego języka w ramach lektoratu – informuje Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik prasowy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

 

Również studenci Akademii Pomorskiej coraz częściej korzystają z możliwości studiowania w zagranicznych uczelniach, co umożliwiają nie tylko umowy bilateralne (gł. uczelnie ze Wschodu Europy), ale również Program Erasmus  + (Uczelnie z Europy Zachodniej), ponadto od letniego semestru roku akademickiego 2015/2016 pierwsi studenci AP będą mogli wyjechać na bezpłatne studia do USA (Uniwersytet Stanowy w Winonie).