Szansa na wielkie pieniądze dla mieszkańców powiatu słupskiego

Słowińska Grupa Rybacka pod koniec bieżącego roku planuje ogłosić konkurs na wnioski o dofinansowanie dla przedsiębiorców chcących rozwinąć swoją działalność. Pula środków wyniesie 2 500 000 zł.

 

 

Na jakie pomysły będzie można otrzymać dofinansowanie?

Nie ma tym względzie wielu ograniczeń – dotacje można otrzymać na wszelkie usługi dla miejscowej ludności i turystów. Z dofinansowania wyłączone są jedynie działalności typowo rolnicze, rybackie, związane z wydobyciem surowców mineralnych i produkcją niebezpiecznych substancji.

 

 

Należy pamiętać, że rozwój działalności nie oznacza podniesienia standardów w prowadzonej firmie, ale wiąże się z wdrożeniem nowych usług lub zdobyciem nowych klientów, dlatego wspierani będą przedsiębiorcy, którzy albo rozpoczną zupełnie inną niż prowadzona dotychczas działalność, albo znacząco rozwiną dotychczasową ofertę.

 

 

Do kogo skierowany będzie konkurs?

– W konkursie na dotacje udział będą mogły wziąć osoby i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe – informuje Ewelina Laskowska, specjalista do spraw projektów Słowińskiej Grupy Rytbackiej. – Warunkiem koniecznym dla osób indywidualnych jest posiadanie miejsca zamieszkania na terenie jednej z gmin: Miasto Ustka, Ustka, Smołdzino, Słupsk, Kobylnica lub Kępice. Osoby prawne muszą natomiast posiadać siedzibę lub oddział na opisanym obszarze.

 

 

 

O jakie kwoty będą mogli starać się wnioskodawcy?

Jeden wnioskodawca będzie miał możliwość otrzymać do 300 000 zł, a dotacja ta nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów netto przedsięwzięcia. Do części wkładu własnego w ramach pozostałych 30% można zaliczyć wartość działki.

 

 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

– Obszar, na którym zrealizowany zostanie projekt, musi znajdować się na terenie wymienionych gmin – zaznacza E. Laskowska. – Ponadto konieczne będzie stworzenie co najmniej jednego stanowiska pracy. Należy też uzyskać min. 40% punktów za spełnienie określonych kryteriów. Wśród nich znajdują się m.in. tworzenie kolejnych miejsc pracy dla osób defaworyzowanych na rynku pracy, wykorzystanie zasobów lokalnych, czy działania przyjazne środowisku. Spełnienie jak największej liczby kryteriów zwiększa szansę na otrzymanie dotacji.

 

 

 

Słowińska Grupa Rybacka jest organizacją, której głównym zadaniem jest dystrybucja środków unijnych między mieszkańców obszaru, na którym prowadzi swoją działalność. Obecnie trwają prace nad tworzeniem lub zmianami w dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursów, dlatego zasady oraz terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w biurze SGR: ul. Ustecka 8, Przewłoka, tel.: 516 559 181, www.sgr.org.pl, e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl.