Świetne wyniki słupskiej strefy ekonomicznej

Nowe inwestycje w Słupskiej Strefie, śniadania biznesowe i szkolenia, kontynuacja aktywizacji osób bezrobotnych oraz wejście w nowy projekt specjalistycznych usług doradczych dla firm to efekty pierwszego półrocza  Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) jest świetną lokalizacją dla usług magazynowania i przechowywania towarów. Dowodem na to są cztery firmy, które w ramach ekspansji zdecydowały się na inwestycję właśnie w strefie. W Strefie planowane są również projekty inwestycyjne, w tym: fabryka guzików i regranulatu z tworzyw sztucznych. Rozbuduje się także zakład produkcji drewnianych okien i drzwi. W I półroczu 2017 r. łącznie siedem firm zapowiedziało nowe inwestycje o wartości blisko 50 mln zł
i zatrudnieniu 200 osób
, z czego przeszło 60 to nowe miejsca pracy.

W ciągu kilku ostatnich lat zauważamy, iż nasza strefa przyciąga rodzimy kapitał,
w dominującej większości z sektora MŚP. W I półroczu br. wszystkie planowane inwestycje reprezentują polski kapitał. Na siedem projektów, sześć to nowe inwestycje, a tylko jeden jest re-inwestycją. Także w całym 2016 roku do strefy weszło łącznie 11 projektów polskich MŚP, które obecnie są w fazie realizacji
– mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Obecnie Słupska SSE swym obszarem zajmuje ponad 900 hektarów, zlokalizowanych w 18 podstrefach inwestycyjnych na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. – Do tej pory wydaliśmy łącznie 145 zezwoleń dla firm na działalność w strefie – dodaje Mirosław Kamiński. Przedsiębiorcy na terenie strefy zainwestowali przeszło 1,7 miliarda zł
i zatrudniają blisko 6000 osób. Warte podkreślenia jest, że aż 75 % wszystkich firm w SSSE stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. – Jest to dowodem na to, że specjalna strefa ekonomiczna to doskonałyinstrument wsparcia nie tyko dla dużych i zagranicznych firm, ale stwarza możliwości wzrostu dla polskich MŚP – podsumowuje Prezes Kamiński.

 

Pomorska Agencja kontynuuje działania związane z organizacją szkoleń i spotkań w formie śniadań biznesowych i business brunchów dla firm z całego Pomorza. Eksperci omawiają najnowsze zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, możliwościami rozwoju jakie daje strefa ekonomiczna, podatkami, eksportem czy funduszami unijnymi. Zespół ds. Promocji
i Pozyskiwania Inwestorów, we współpracy z partnerami samorządowymi i merytorycznymi z firm konsultingowo-doradczych, zorganizował i wziął udział w pięciu śniadaniach biznesowych na terenie podstref Słupskiej SSE w Słupsku, Lęborku, Darłowie, Koszalinie
i Szczecinku. W spotkaniach wzięło udział łącznie 250 osób, reprezentujących różne firmy
i instytucje.

 

Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) to bez wątpienia jedno z największych
i najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-konferencyjnych w regionie. Oprócz wspierania start-up’ów (młodych firm) i innowacyjnych przedsięwzięć, na jego terenie odbywają się różne wydarzenia gospodarcze i kulturalne. W pierwszym półroczu 2017 odbyło ich łącznie  40, w których udział wzięło blisko 2,2 tys. osób. Przeprowadzono m.in. 9 szkoleń, pogłębiających umiejętności komputerowe (Ms Excel, AutoCad, Corel) oraz warsztaty
z zakresu odnawialnych źródeł energii (projektowanie instalacji fotowoltaicznych PV Sol Premium), w których wzięło udział 30 reprezentantów firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, studentów i osób zainteresowanych tą tematyką. Organizowane były także cykliczne spotkania, tj. „Księgowe czwartki” oraz warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich z projektu „Wystartuj  z nami kieruj się na biznes„, czy warsztaty promujące zakładanie startupów, przekazujące dobre praktyki związane z prowadzeniem biznesu
w ramach projektu „Wystartuj w Słupsku„.

 

SIT odwiedziła również w czerwcu Pani Kathleen Graham – Regionalny Koordynator Programu FTTA (przepisy rządu federalnego dotyczące transferu technologii) w Agencji ds. Ochrony Środowiska oraz Pani Alison Behling, Sekretarz ds. Środowiska, Nauki, Zdrowia
i Nowych Technologii w Sekcji Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie. Spotkanie było częścią tzw. „Science Fellowship Programe”, realizowanego przez Ambasadę USA i miało na celu przekazanie dobrych praktyk i amerykańskich doświadczeń w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zorganizowano m.in. otwarty warsztat „Jak to się robi w Ameryce? czyli o komercjalizacji wiedzy i transferze technologii”, dedykowany dla lokalnej społeczności, na który przybyli przedstawiciele lokalnego biznesu, Akademii Pomorskiej oraz przedstawiciele samorządów miasta i gminy Słupsk.

 

Dział Rozwoju Regionalnego w PARR S.A. kontynuował prace w ramach programu – „Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – edycja 2”, który prowadzony jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Gdańska. Celem programu jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej. Program dotyczy działań aktywizacyjnych dla 1,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego (z powiatów bytowskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i wejherowskiego). Jednym z cyklicznych działań w ramach projektu jest organizacja śniadań biznesowych dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego – zorganizowano ich łącznie 7, w których udział wzięło łącznie 400 osób, reprezentujących różne firmy
i instytucje.