Studenci stworzą strategię urbanistyczną Słupska. Bać się czy cieszyć?

Jutro, 7 października słupszczanie mogą przyjść na spotkanie ze studentami architektury z Uniwersytetu Plymouth, aby powiedzieć jakie są ich oczekiwania wobec miasta. To oni będą przygotowywać jeden z najważniejszych dokumentów dla przyszłego wyglądu Słupska: strategi urbanistycznej.

 
Jak wyobrażają sobie Państwo Słupsk w przyszłości? Czy realizowana w naszym mieście rewitalizacja spełnia Państwa oczekiwania? Jakie są mocne i słabe strony słupskiej przestrzeni miejskiej? Czy Słupsk jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców? Które obszary mają potencjał, które natomiast potrzebują interwencji i tym samym zmian?

 
– Pytania te będą podstawą spotkania warsztatowego ze studentami architektury z Uniwersytetu w Plymouth, którzy w ramach swoich zajęć będą tworzyć strategię urbanistyczną dla Miasta Słupska oraz dla Ustki – informuje Karolina Chalecka ze słupskiego ratusza.

 
Spotkanie: 7 października o godz. 17.00 w sali 211 ratusza Miejskiego.