Studenci pielęgniarstwa w Słupsku dostaną pieniądze za studiowanie

Akademia Pomorska w Słupsku została najwyżej oceniona przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie projektów mających na celu zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pielęgniarek.

Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo został poszerzony o moduły z zakresu opieki geriatrycznej oraz onkologicznej, a połowa uczestników dostanie comiesięczne stypendia w wysokości 600-800 zł.

Studenci pielęgniarstwa

Przygotowany przez AP w Słupsku projekt pn. Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku= oferta dla Ciebie został wysoko oceniony przez Ministerstwo Zdrowia i uzyskał największą ilość punktów w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

– Nasza uczelnia zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej spośród wszystkich projektów ocenianych w ww. konkursie.

Wyprzedzając tym samym kilkadziesiąt uczelni, w tym wiele uczelni typowo medycznych – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik Akademii Pomorskiej w Słupsku.

–  Na realizację tego projektu uczelnia otrzyma blisko 1 mln 100 tys. zł.

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie kierunku Pielęgniarstwo poprzez zmiany jakościowe w przygotowaniu praktycznym studentów i tym samym zwiększenie liczby absolwentów kierunków medycznych.

Projekt

Program kształcenia oprócz wielu godzin praktyk, które będą realizowane w słupskim oraz człuchowskim szpitalu, jak również w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Obejmuje rozbudowane moduły z zakresu pielęgniarskiej opieki geriatrycznej oraz onkologicznej.

W ramach projektu wsparcie uzyska 50 studentów Pielęgniarstwa przyjętych na studia w roku akademickim 2016/2017.

50  będzie mogło liczyć na stypendia w wysokości 600-800 zł miesięcznie.

Projekt gwarantuje zatrudnienie co najmniej 18 absolwentom – uczestnikom projektu.

Projekt będzie realizowany w okresie  od 1 września 2016 r. do 30. września 2019 r.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z trzema podmiotami leczniczymi – Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupsku.