Strefa innowacji – remont w słupskiej bibliotece

Wczoraj został zamknięty Oddział dla Dzieci i Młodzieży, mieszczący się przy ulicy Grodzkiej. Remont tej części biblioteki to efekt realizacji projektu „Strefa Innowacji”, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Strefa innowacji – remont w słupskiej bibliotece

W związku z trwającymi pracami, wypożyczone książki można zwrócić w dziale Multimedia. Tam będzie można także wypożyczyć materiały biblioteczne z przyjmowanych zwrotów. Młodzieżówka będzie nieczynna do odwołania. W wyniku prac remontowych wypożyczalnia zyska nowy, przyjazny wygląd, który zachęci dzieci i młodzież do odwiedzania placówki.

Projekt – Strefa innowacji

Strefy innowacji w bibliotece to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skierowana do bibliotek publicznych z miejscowości liczących od 15 000 do 100 000 mieszkańców. Biblioteki biorące udział w projekcie wspólnie z mieszkańcami poszukują rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testują nowe pomysły, eksperymentują, wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagają im w tym aktywni ludzie i nowe technologie.

Co oferujemy bibliotekom uczestniczącym w projekcie Strefy Innowacji?

• Udział w 2-dniowej konferencji otwierającej projekt.
• Szkolenia (cztery warsztaty, w sumie 13 dni)
• Wsparcie doradcy
• Coaching
• Granty na realizację działań (do 10 000 PLN)

https://www.biblioteki.org/strefy_innowacji/o_projekcie

Biblioteki, w których działają Strefy Innowacji, są nie tylko centrum życia kulturalnego, ale przestrzenią, gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości i jej mieszkańców i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi.

Jacek Królikowski, koordynator projektu Strefa Innowacji: Społeczności lokalne, które nauczą się diagnozowania problemów społecznych, poszukiwania innowacyjnych pomysłów na ich rozwiązywanie, a także ich realizację na zasadach współpracy i wzajemnego zaufania, będą się szybciej rozwijać. Jesteśmy przekonani, że działania Stref Innowacji będą najbardziej efektywne tam, gdzie biblioteka jest otwarta na nowe działania i współpracuje z partnerami lokalnymi, a władze lokalne doceniają znaczenie innowacji i kapitału społecznego dla rozwoju lokalnego.

Marta Lewandowska, trenerka, autorka koncepcji i koordynatorka warsztatów realizowanych w ramach Strefa innowacji: Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy rola biblioteki? Jakie miejsce może zająć biblioteka w kontekście wyzwań i zjawisk współczesnego świata? Czy biblioteka jest dla społeczności, czy społeczność dla biblioteki, a może biblioteka po prostu jest społecznością…? Czym wreszcie są innowacje, jakie warunki musi spełniać produkt, działanie, abyśmy mogli określić je mianem innowacyjnego? To właśnie z pytań, wątpliwości i świadomego namysłu narodziły się Strefy Innowacji. A każda uczestnicząca w nich biblioteka będzie musiała rozstrzygnąć samodzielnie dylemat: jakie jest jej miejsce i rola w społeczności, jak świadomie może czerpać z innowacji, i jak włączać w procesy planowania jak największą liczbę mieszkańców.