Strażnicy miejscy ćwiczyli swoje umiejętności medyczne w Szkole Policji

Strażnicy Straży Miejskiej w Słupsku zakończyli kilkudniowe szkolenie z ratownictwa medycznego. Doskonalenie umiejętności ratowniczych odbywało się w słupskiej Szkole Policji. Jednym z prowadzonych przez placówkę szkoleń jest re-certyfikację policyjnych ratowników z całej Polski, którzy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Strażnicy miejscy ćwiczyli swoje umiejętności medyczne w Szkole Policji

W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. – Każdy strażnik przećwiczył na fantomach udzielanie pierwszej pomocy w wielu sytuacjach,  między innymi postępowanie w długotrwałej i krótkotrwałej utracie przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylatora AED oraz zaopatrywanie ran różnych okolic ciała. – informuje Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku.  W trakcie szkolenia analizowano też filmy monitoringów miejskich obsługiwanych przez strażników, na których zarejestrowano rzeczywiste akcje ratownicze prowadzone na ulicach.

Strażnicy Miejscy przećwiczyli także współpracę na miejscu zdarzenia z policjantami. W trakcie omawiania poszczególnych zdarzeń wypracowywano wspólną taktykę działania. Jest to ważny aspekt, ponieważ często to strażnicy pierwsi dojeżdżają do osoby poszkodowanej.