Starostwo powiatowe wyda 10 milionów na inwestycje

Jutro (we wtorek, 29 grudnia) odbędzie się XIV sesję Rady Powiatu Słupskiego. Najważniejszym punktem jutrzejszej sesji będzie przyjęcie budżetu na 2016 rok.

– Planowane dochody 82 956 046 zł, a planowane wydatki 82 735 017 zł – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. – Inwestycje planuje się na kwotę ok. 10 mln zł.

Starostwo powiatowe

Najważniejsze z inwestycji słupskiego starostwa w 2016 r:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo – Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Główczyce)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino -Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębnica Kaszubska)
  • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)
  • Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy – dotacja celowa
  • Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach – dotacja celowa
  • Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową
  • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 – Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.