Starosta Słupski i Prezydent Miasta wspierają szpital

Starosta Słupski Paweł Lisowski i Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka zdecydowali o wsparciu działań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku, w podjętych staraniach o możliwość wykonywania testów na koronawirusa.

Treść pisma

Szanowny Pan Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15

W związku z pojawieniem się nowego wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Polska zmaga się z jednym z największych zagrożeń dla życia i zdrowia Polaków. W całym kraju przybywa zakażonych oraz osób objętych kwarantanną, rośnie również liczba przeprowadzanych badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-Cov-2.

Na terenie województwa pomorskiego od 3 marca br. badania na koronawirusa są wykonywane tylko w Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku. Należy dodać, że laboratorium to obsługuje nie tylko nasze województwo, ale wspiera także kilka innych.

W obecnej sytuacji niezwłoczne jest zwiększenie liczby laboratoriów, które przeprowadzać będą badania na obecność koronawirusa. W związku z powyższym informujemy, iż na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która obradowała 17 marca br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku uznano, że badania w kierunku wykrycia koronawirusa mogą być prowadzone w ramach podmiotu leczniczego, dla którego właścicielem jest województwo pomorskie, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Informujemy, iż samorządy – powiatu słupskiego i miasta Słupska są gotowe wesprzeć działania Rządu również w zakresie uruchomienia badań w dodatkowym laboratorium na terenie województwa pomorskiego.

Deklarujemy zorganizowanie takiego laboratorium w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Jesteśmy w stanie z własnych środków wyposażyć pomieszczenia i kupić część niezbędnego sprzętu. Potrzebujemy natomiast wsparcia finansowego i przeszkolenia kadry, a także uwzględnienia wykonywanych badań w kontraktowaniu świadczeń dla pacjentów. Pragniemy podkreślić, że w obecnej sytuacji niezwłoczne zwiększenie liczby dodatkowych laboratoriów, które będą przeprowadzać badania na obecność koronawirusa, to absolutna konieczność.

Powstanie laboratorium w Słupsku skróci czas oczekiwania na wyniki testów i szpitale będą mogły przeprowadzać sprawnie diagnostykę. Obecnie czas oczekiwania na wyniki testów sięga nawet 50 godzin, a liczba zakażonych osób w kraju rośnie.

Deklarując nasze wsparcie dla działań Rządu prosimy o poinformowanie, kiedy i czy oferowane wsparcie może zostać przyjęte.

Dodatkowo zgłaszamy gotowość do dalszej aktywnej współpracy.

Skan pisma możecie Państwo pobrać poniżej.

Załączniki