Środa z Funduszami dla osób młodych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla osób młodych”.
W programie spotkania m.in.:
 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie z Funduszy Europejskich osób młodych na rynku pracy, przede wszystkim z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
  • aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
  • szkolenia w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
  • rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa),
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.
Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 6 lipca (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)  w godz. 10:00 – 13:00.
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 4 lipca 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .