Sprzedaż węgla przez samorząd

Do ratusza wpłynęły 272 zgłoszenia zamiaru zakupu węgla po preferencyjnej cenie od mieszkańców Słupska – tak wynika z rozeznania prowadzonego przez Urząd Miejski.

Sprzedaż węgla przez samorząd

• Łącznie mieszkańcy deklarują w 2022 zakup :
– 274,8 ton -orzech,
– 4,5 tony – miał
– 62 tony – groszek

• Na 2023 mieszkańcy zamierzają zakupić
– 285,7 tony – orzech,
– 4,5 tony – miał ,
– 69,5 t groszek

Węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować gospodarstwa domowe, które mają uprawnienia do uzyskania dodatku węglowego
Cena – 1 721,40 zł za tonę.

Miasto nie będzie miało wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych.

Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Prośba o składanie wniosków

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie preferencyjnej proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 w pokoju nr 23 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP lub na adres e-mail: wegiel@um.slupsk.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
(za pomocą e-dowodu osobistego).