Spotkanie z fotografią

Najbliższa sobota upłynie pod znakiem fotografii. W Ośrodku Teatralnym Rondo oraz na Podwórku Kulturalnym zostaną zaprezentowane zdjęcia przygotowane przez Pracownię Foto SOK, Słupski Klub Fotograficzny „Fotoaktywni”, a także Grupę Fotograficzna Światłoczuli.

Spotkanie z fotografią

Od godziny 12.30 do godziny 16.00 na Podwórku Kulturalnym będzie można zobaczyć wystawę zatytułowaną „Podpatrujemy”. Jest to podsumowanie projektu o tym samym tytule. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież poznawała tajniki fotografii pod okiem Jadwigi Girsy-Zimnej.

W tym samym czasie będzie działać Mobilne Studium Portretu Zwielokrotnionego. Dzięki zastosowaniu luster można będzie w nim otrzymać lub samemu przygotować, dla siebie lub bliskich, niezwykły portret w zmultiplikowanej postaci. O godzinie 13. w Galerii Teatru Rondo zostanie otwarta wystawa prezentująca wybrane zdjęcia z całorocznych dokonań klubu „Fotoaktywni”. Z kolei o godzinie 14. w sali teatralnej będzie można zobaczyć projekt „Genotyp” autorstwa Romana Tomofiejuka. Do zapoznania się z prezentacją zachęca sam autor – Szukając ładu, porządku i harmonii w chaosie otaczającej rzeczywistości, spojrzałem na zwyczajne kamienie po których chodzimy, obok nich żyjemy i nie zwracamy na nie uwagi. Skłoniło mnie to do fotografowania tych jednolitych struktur materii, w której za pomocą programów graficznych do obróbki plików cyfrowych, poszukiwałem wzoru na pewną prawidłowość, określającą ramy naszego postrzegania otoczenia. Wykonane fotografie zostały dogłębnie poddane działaniom algorytmów programów graficznych w celu wydobycia ukrytych znaczeń i zaszyfrowanych tajemnic. Okazało się, że otrzymane obrazy tworzą stałe wzorce kosmicznej struktury i prawdopodobnie zostały zapisane w każdym kawałku materii ziemskiej a techniki i możliwości badawcze fotografii cyfrowej pozwoliły mi odkryć ten zaszyty materiał genetyczny struktury Wszechświata. W ten sposób zwykłe fotografie zwyczajnych kamieni nabrały niezwykłego blasku. W tych strukturach udało mi się odkryć prawidłowości mające swoje odzwierciedlenie w otaczającym Wszechświecie.- dodaje Roman Tomofiejuk.
Spotkanie z fotografią zakończy się o godzinie 16.00.