Słupszczanki będą zbierać podpisy w sprawie zmiany przepisów alimentacyjnych

W dniach 5-6 grudnia w Słupsku odbędzie się zbiórka podpisów, której celem jest zniesienie kryterium uprawniającego do pobierania świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego. Ogólnopolską akcję organizuje elbląskie Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dzieciom jedynie wtedy gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zmiany przepisów alimentacyjnych

Kryterium uprawniające do pobierania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie zostało zmienione od 2007 roku pomimo tego, że minimalna płaca w Polsce w roku 2007 wynosiła 697,95 zł netto i kryterium stanowiło wtedy 103,88% tej kwoty.

– W chwili obecnej najniższa krajowa płaca to 1 286,16 zł netto, a kryterium stanowi obecnie 56,36% tej kwoty – informuje Danuta Wawrowska ze Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk. – Gdyby kryterium wzrastało wprost proporcjonalnie do najniższej krajowej dzisiaj wynosiłoby 1336,06 zł. Dziecko samotnej matki która zarabia więcej niż 1450 zł netto, nie może liczyć na pomoc Państwa Polskiego. Dziecku temu nie przysługuje nawet skuteczna egzekucja alimentów zasądzonych od ojca prawomocnym wyrokiem sądu polskiego.

W związku z tym w całej Polsce zbierane będą podpisy,  pod apelem o zniesienie tego kryterium.