Słupszczanie zainteresowani Wojskami Obrony Terytorialnej

W słupskim WKU odbyło się spotkanie przedstawicieli Dowództwa 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z kandydatami na żołnierzy WOT.

Spotkanie z przyszłymi terytorialsami prowadził Zastępca Dowódcy 7PBOT ppłk Krzysztof Hurtak. Aspirującym na żołnierzy WOT zaprezentowano w formie prezentacji strukturę 7PBOT, teren jej działania oraz w ogólnym kontekście przesłanie i cel, jakie przyświecają tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowani zaczerpnęli szczegółowych informacji, jaką drogę muszą przebyć by osiągnąć zamieżony cel, którym jest zostanie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej. Istotną informacją jest to, że swoją służbę rozpoczną w 71 Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku, lecz w przyszłości chętni do kontynuowania służby będą mogli przenieść się do tworzonych 72 blp lub 73 blp w Słupsku. Kandydaci na żołnierzy WOT poznali dokładny haramonogram szkolenia. Osoby wstępujące w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, które nie posiadają doświadczenia wojskowego, muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. szesnastkę, trwające 16 dni i zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy czeka krótsze, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.

w kandydatach na żołnierzy TSW widzę przedewszystkim duży potencjał, zaangażowanie i chęć wstąpienia w szeregi Wojskach Obrony Terytorialnej, by jak najlepiej służyć Polsce – ocenił przyszłych żołnierzy ppłk Krzysztof Hurtak.

Zainteresowani mieli również możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Spotkanie w słupskim WKU cieszyło się dużym zainteresowaniem.

postanowiłem dołączyć do WOT, ponieważ wojsko jest moją pasją. Dzięki Terytorialnej Służbie Wojskowej mam możliwość, bez konieczności rezygnowania z pracy, by spełnić swoje marzenie o zostaniu żołnierzem – powiedział jeden z uczestników spotkania.

Kolejnym krokiem w kierunku wcielenia w szeregi WOT jest spotkanie z komisją kwalifikacyjną, która ma formę rozmowy sprawdzającej wiedzę przyszłego terytorialsa
z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata, na podstawie której komisja stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie kryteria rekrutacji. Następnie, po pozytywnym przejściu badań lekarskich, należy odebrać powołanie i udać się na pierwsze szkolenie
w wyznaczonej jednostce WOT.

Misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią one uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Misją WOT jest obrona
i wspieranie społeczności lokalnych. Twórcy piątego rodzaju sił zbrojnych wyjaśniają, że żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych
i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania.

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie pomorskim

Dowódcą 7 Brygady Obrony Terytorialnej na Pomorzu jest kmdr Tomasz Laskowski, do niedawna oficer Wojsk Specjalnych. Dowództwo 7 BOT znajduje się w Gdańsku, natomiast w Malborku, Słupsku i Kościerzynie powstają Bataliony Lekkiej Piechoty. Kadrę dowódczą tworzą doświadczeni oficerowie i podoficerowie, weterani wielu misji poza granicami kraju. Ich wyszkolenie wiedza praktyczna oraz doświadczenie są gwarancją wysokiego poziomu szkolenia w podległych batalionach.