Słupszczanie wicemistrzami Polski w turnieju klas policyjnych

Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku została wicemistrzem Polski w jubileuszowym X Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych w Pile. Dwudniowe zmagania turniejowe odbyły się w Szkole Policji w Pile.

Drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI w Słupsku została wicemistrzem Polski w X Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych organizowanym corocznie przez Szkołę Policji w Pile. Zawodnicy zostali uhonorowani  pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji.  Słupszczanie wystąpili w składzie: Alicja Nowicka, Szymon Szkil, Dawid Wiśniewski oraz Maciej Zierke. Uczniów do turnieju przygotował Arkadiusz Herman, nauczyciel w ZSI w Słupsku. W tym roku słupszczanie bronili tytułu „Klasy Policyjnej Roku”. W sumie licealiści ze Słupska mają na koncie trzykrotne z rzędu mistrzostwo Polski w turnieju klas policyjnych ( zwyciężali w latach: 2015, 2016 i 2017).

Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku
Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

O miano najlepszej „Klasy Policyjnej Roku 2018” rywalizowało najlepszych 25 reprezentacji ze szkół z całego kraju, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym. W sumie w turnieju brało udział 100 uczestników i kierownicy drużyn reprezentujący zakwalifikowane szkoły. Podczas trwających dwa dni zmagań, czteroosobowe drużyny uczestniczyły w następujących konkurencjach:  teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, teście umiejętności strzeleckich, teście sprawności fizycznej (tor przeszkód) oraz sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji.

Jubileuszowy X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Powołany został również Komitet Honorowy Turnieju w składzie: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Polska – Witold Drzażdżyński, Przewodniczący Szkolnego Zarządu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów – mł. asp. Przemysław Zublewicz.

Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku
Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

Tegoroczna edycja turnieju została również wpisana w Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.