Słupszczanie oddychają bardzo czystym powietrzem. Tak mówią badania

Na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Polski Alarm Smogowy opracował ranking miast, które uplasowane są w zestawieniu według jakości powietrza. Zgodnie z tym, Słupsk jest w Polsce w gronie miast, w którym oddycha się najlepiej.

Stacja pomiarowa umieszczona w naszym mieście pozwoliła odnotować średnioroczny poziom stężenia dla benzoapirenu (uznawanego za wskaźnik zanieczyszczenia wszystkimi WWA) w wysokości 0,99 ng/m3. Dla porównania w najbardziej zanieczyszczonym z badanych miast było to 17 ng/m3. Za normę uważany jest natomiast poziom 1 ng/m3.

Słupszczanie oddychają bardzo czystym powietrzem

Badania jakości powietrza przeprowadzano na początku grudnia. Przed słupskim ratuszem stał przez kilka dni samochód do pomiarów zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.  Zamontowany w nim chromatograf wykonywał odpowiednie pomiary, w tym warunki meto, z których można mieć ogólny obraz napływu zanieczyszczeń. Specjalistyczną aparaturę ustawiono też na terenie przedszkola przy ulicy Wileńskiej.