Słupszczanie będą mogli ocenić swojego komendanta policji

Komendant miejski policji w Słupsku insp. Andrzej Szaniawski ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Słupska do udziału w debacie społecznej poświęconej Poczuciu bezpieczeństwa publicznego i ocenie działań policji. To prawdopodobnie jedyny taki projekt badawczy w naszym kraju, gdzie komendant policji poddaje się niezależnej ocenie mieszkańców.

 

 

 

Podsumowanie piątej edycji badań „Poczucia bezpieczeństwa publicznego i oceny pracy Policji” rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 21 marca o godzinie 11.00, w Akademii Pomorskiej w Słupsku(sala nr 16).

 

– To cykliczne przedsięwzięcie realizowane jest od 2006 roku przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Akademii Pomorskiej w Słupsku, Urzędu Miejskiego w Słupsku i Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski – informuje Robert czerwiński, rzecznik słupskiej policji. – W ubiegłym roku ankieterzy, którymi podobnie jak w poprzednich edycjach byli studenci Akademii Pomorskiej ze Słupska, wyruszyli na ulice Słupska z ankietami. – Dysponowali specjalnie opracowanymi zestawami pytań dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ta próba badań, prowadzona na niewielkiej jednak części tego blisko 90 tysięcznego miasta, w sposób naukowy wskazuje jak kształtuje się poziom subiektywnego odczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Słupska.

 

Poprzednie edycje wykazały obszary, w których należy poprawić skuteczność jednak zdecydowana większość słupszczan nadal bardzo dobrze ocenia pracę słupskich policjantów.

 

Wyniki tegorocznej, V-edycji badań nad „Poczuciem bezpieczeństwa publicznego i oceny działań Policji”, będą tak jak w latach ubiegłych istotnym narzędziem kierunkującym pracę słupskich policjantów. Realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz poziom ładu i porządku na terenie miasta Słupska co ma bezpośredni wpływ na jakość życia w naszym mieście.

PORZĄDEK DEBATY:

– 11:00 Przywitanie gości Wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku insp. Andrzeja Szaniawskiego

– 11:15 Prezentacja wyników badań – dr hab .prof. nadzw. Marek Stefański

-11:45 Debata społeczna – dyskusja dotyczącą bezpieczeństwa publicznego i oceny pracy policji – pytania

-12:15 Podsumowanie projektu- dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek prof. zw. dr hab. Andrzej Pepłoński

-12:30 Zakończenie debaty i uroczyste wręczenie podziękowań realizatorom projektu