Słupskie Porozumienie Obywatelskie popiera przyjmowanie uchodźców

Słupskie Porozumienie Obywatelskie wydało oświadczenie, w którym nawołuje do przyjmowania uchodźców.

 

„W obecnej chwili Europa stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Wielusettysięczne rzesze uchodźców z terenów ogarniętych wojną, ratując własne życie i swych bliskich przed śmiercią szukają schronienia na terenie innych państw, wśród innych narodów. Oczekują zrozumienia i opieki, oczekują ludzkiej solidarności w tych dramatycznych dla nich chwilach. Przed Europejczykami, w tym przed nami Polakami, staje fundamentalny wybór. Godnie przyjąć uchodźców, czy też odgrodzić się od nich wysokim murem nie tylko na granicach państwowych, ale także w naszych sercach i umysłach.” – piszą członkowie SPO  oświadczeniu.

 
„Słupskie Porozumienie Obywatelskie stoi na stanowisku, że każdy człowiek niezależnie od rasy, religii, narodowości i miejsca zamieszkania ma prawo do życia, bycia wolnym, godnego bytu i decydowania o swoim losie. Wojna jest zaprzeczeniem tych fundamentalnych praw. Dlatego solidaryzujemy się ze stanowiskiem papieża Franciszka, Episkopatem Polski, duchowieństwem różnych wyznań, instytucjami, organizacjami i pojedynczymi osobami, które w imię miłości do bliźniego wyciągnęli do uchodźców rękę, oferując im swoją życzliwość i współczucie.

 
Słupskie Porozumienie Obywatelskie deklaruje poparcie i pomoc wszystkim instytucjom i osobom, które chcą pomóc uchodźcom.
Pokażmy, że miłość do bliźniego, zwykła ludzka przyzwoitość i solidarność nie jest frazesem, a fundamentem naszego człowieczeństwa!”