Słupskie I LO wśród najlepszych w Polsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego jako jedyne w Słupsku znalazło się w rankingu Liceów STEM, który został opublikowany przez Perspektywy. Zajęło 156 miejsce.

STEM – to skrót od Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Są to obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu.

Celem Rankingu Liceów STEM jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Słupskie I LO wśród najlepszych w Polsce

Ranking wskazuje te licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.
Ranking Liceów STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:
• wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);
• wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
• sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).