Słupski szpital nie ma już długów i zaczął zarabiać

Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku została ustabilizowana. Taką informacje przekazał dziś zarząd szpitala.

Jeszcze półtora roku temu, przed przekształceniem szpitala w spółkę, straty sięgały 50 milionów złotych. Placówce groziła niewypłacalność.

Słupski szpital nie ma już długów

Zarząd Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku w okresie półtora roku zmniejszył straty do 3,4 milionów złotych. Dodatkowo w ostatnich dniach Zarząd Szpitala podpisał ugodę zaproponowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która zakłada wypłatę szpitalowi 10,3 milionów złotych za nadwykonania.

Oznacza to, że miniony okres rozrachunkowy (z uwagi na przekształcenie szpitala spółkę w połowie roku 2015, pierwszy rok obrotowy wydłużył się do osiemnastu miesięcy) zamknie się wynikiem około pięciu milionów złotych na plusie.

– Wynik ten udało się osiągnąć bez zwolnień grupowych, a dzięki szczególnie dokładnemu rozliczaniu wszystkich pacjentów trafiających do szpitala – Informuje Andrzej Sapiński, prezes słupskiego szpitala.

– Dążenie do bilansowania działalności szpitala podyktowane jest przede wszystkim dobrem pacjentów. Stabilna finansowo placówka może się rozwijać. Szpital już zaczął oferować swoim pacjentom coraz bardziej nowoczesne i mniej inwazyjne metody leczenia.

Poszerzone możliwości

Pacjenci mają dostęp do przeprowadzanych planowo zabiegów endowaskularnych, ablacji i krioablacji, których celem jest umiarowienie rytmu serca.

W szpitalu rozwinęły się zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego na oddziale ortopedii, operacje stabilizacji kręgosłupa w oparciu o metody małoinwazyjne.

Ruszyły planowe operacje rekonstrukcji piersi z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych. Półtora roku temu takich możliwości nie było. Szpital na tym nie poprzestaje.

Chociażby na oddziale hematologii zamierza uruchomić ośrodek przeszczepu szpiku kostnego.

Szpital rozszerza zakres usług po to, aby pacjenci ze Słupska nie musieli wybierać innych placówek medycznych w województwie, ale mogli leczyć się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.