Słupski szpital dostał pieniądze na nowy sprzęt

Słupski szpital uzyskał dotację Ministerstwa Zdrowia na zakup nowoczesnego sprzętu dla Zakładu Patomorfologii. Zakup będzie w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Nowy sprzęt

Słupska lecznicza kupiła: zatapiarkę parafinowa, procesor tkankowy ciśnieniowo-próżniowy,, mikrotom półautomatyczny, mikroskop optyczny. – Zakup nowego sprzętu był niezbędny, ponieważ dotychczas dysponowaliśmy zatapiarką z 1999, która ulegała częstym awariom, co znacząco utrudnia pracę Zakładu Patomorfologii – informuje Alicja Rojek, rzecznik słupskiego szpitala. – Nowo zakupiony procesor tkankowy ciśnieniowo-próżniowy pozwala na znacznie szybszą analizę badanego materiału oraz ogranicza do minimum kontakt pracowników z substancjami chemicznymi, jak również minimalizuje uwalnianie tych substancji do środowiska. Procesor próżniowy posiada system nadzorowania jakości odczynników co pozwala na optymalne wykorzystanie reagentów, czyli po prostu oszczędność na odczynnikach.

Nowy mikrotom oraz nowoczesny mikroskop dla Zakładu Patomorfologii pozwala na szybsze przygotowanie preparatów do badań mikroskopowych, a co za tym idzie wykonanie większej ilości badań.

Całkowita wartość sprzętu zakupionego to 212 976,00 zł, dotacja z Ministerstwa Zdrowia
w wysokości 181 029,60 zł (85%) oraz środki własne szpitala 31 946,40 zł (15%).