Słupski „Mickiewicz” w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.

 

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”


– Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze – informuje Mariusz Domański, dyrektor II LO. – Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.


Patronem rankingu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzeczpospolita.

 

Warto zaznaczyć, iż Nasza szkoła znalazła się w tym rankingu jako jedyna w mieście. Ranking docenia dokonania naszych uczniów, którzy udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu  oraz posiadają kompetencje przyszłości, które pozwolą im znaleźć się na rynku pracy, czy założyć własną firmę.

II LO zostało wyróżnione nie tylko za wybitnych uczniów, ale przede wszystkim za stworzenie im warunków do rozwoju praktycznych kompetencji.