Słupska uczelnia nie boi się nowości

Podczas gdy maturzyści czekają na wynik egzaminu dojrzałości, uczelnie wyższe zastanawiają się co zrobić, aby zachęcić jak najwięcej osób do kontynuowania edukacji w ich placówce. Akademia Pomorska w Słupsku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i uruchamia nowe specjalności.

Kierunek – Bezpieczeństwo Narodowe

W nadchodzącym roku akademickim będzie można podjąć studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Do tej pory można było kształcić się w tym zakresie wyłącznie na poziomie studiów licencjackich. Ale to nie jedyna nowość. Jeśli placówce uda się uzyskać zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchomione zostaną także trzy nowe kierunki: administracja, kosmetologia i fizjoterapia.

Słupska uczelnia – Nowe kierunki nauczania

Zmiany nie ominęły także poszczególnych instytutów. Uczelnia dołożyła wszelkich starań, aby jej oferta była innowacyjna i atrakcyjna. W związku z tym studenci będą mogli wybrać nowe specjalności, takie jak: dziennikarstwo, ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring, ekotechnologie-odnawialne źródła energii, analiza danych w Buisness Inteligence, ekoenergetyka, biomonitoring, ochrona środowiska w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie, historia wojskowa, bezpieczeństwo państwa, marynistyka, przygotowanie do działalności politycznej, ziołolecznictwo, gospodarka komunalna i wodno-ściekowa, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską oraz turystyka zdrowotna.

Aktywni 40+

Dodatkowo Akademia Pomorska zachęca do studiowania osoby powyżej 40 roku życia. Jest to propozycja dla tych, którzy z różnych względów nie mieli okazji do podjęcia nauki na uczelni wyższej. Dorośli mogą wybrać swoją ścieżkę kariery spośród takich kierunków jak: pedagogika, filologia polska, filologia rosyjska, historia, czy socjologia. Pracownicy uczelni zapewniają, że program jest dostosowany do grupy wiekowej. Studenci każdego z kierunków będą mieli także zajęcia z podstaw informatyki oraz lektorat języka obcego.

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Akademia Pomorska zachęca do podjęcia nauki w jej murach nie tylko poprzez ciekawą ofertę edukacyjną. Uczelnia, jako jedyna w mieście, umożliwia wyjazd na studia za granicę w ramach programu Erasmus+. Taka podróż to doskonała okazja do poznania nowych miejsc i polepszenia umiejętności językowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 rozpocznie się 26 czerwca. Rzeczywistość zweryfikuje, czy nowe kierunki i atrakcyjne specjalności zachęcą tegorocznych maturzystów i dorosłych do podjęcia nauki w Słupsku. Warto pamiętać, że w tym roku nie znalazło się tylu chętnych, aby wszystkie kierunki mogły zostać uruchomione.