Słupska uczelnia lepiej w rankingu

Akademia Pomorska w Słupsku znalazła się w czołówce uczelni polskich w Rankingu naukowym uwzględniającym index Hirscha opublikowanym na łamach tygodnika Polityka.

Słupska uczelnia lepiej w rankingu

W tym roku AP zajęła 58 miejsce spośród ponad 400 uczelni publicznych i niepublicznych działających w naszym kraju (w rankingu ujęto 86 uczelni). W porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiła się o kilka pozycji.

Indeks Hirscha (h-index) to sposób pomiaru osiągnięć naukowych zaproponowany dziesięć lat temu przez Jorga E. Hirscha. Wielkość indeksu zależy od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności (cytowań), charakteryzuje on zatem całkowity dorobek naukowca lub jednostki.