Słupska szkoła będzie współpracowała z Goethe-Institut

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku został objęty patronatem przez Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut English Unlimited. Obie placówki zawarły porozumienie o współpracy.

 

 

W myśl porozumienia Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut zaoferowało słupskiej szkole w ramach patronatu ciekawe możliwości. Wartościami wynikającymi z patronatu są m.in.: opieka merytoryczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zdawania egzaminów, przekazywanie materiałów edukacyjnych do biblioteki szkoły, spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców, współorganizowanie Dni Języków Obcych. Słupska placówka edukacyjna będzie miała również możliwość organizacji egzaminów w szkole. Poza tym ZSI w Słupsku będzie m.in. przygotowywał zainteresowanych uczniów do egzaminów Goethe-Institut.

 

 

 

– Dobra znajomość języka niemieckiego jest dużym walorem na całym świecie, zwłaszcza jeśli poświadczona jest certyfikatem językowym. Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i cieszą się wysokim prestiżem. Poświadczają znajomość języka niezależnie od narodowych programów nauczania, ocen i systemów szkolnictwa. Egzamin umożliwia ocenę własnych umiejętności językowych, a świadectwo potwierdza oficjalnie poziom językowy, co jest ważne na przykład przy ubieganiu się o pracę – mówi Monika Stępnik, dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku.