Słupska Rada Seniorów już powstała. Zobacz kto do niej wszedł

Trzynastu przedstawicieli różnych organizacji i instytucji weszło w skład Rady Seniorów powołanej przez prezydenta Słupska. To kolejne ciało doradcze, które stworzył w mieście Robert Biedroń. Pierwsze posiedzenie rady w poniedziałek.

Posiedzenie w poniedziałek, 23 listopada rozpocznie się o godzinie 13 w słupskim ratuszu. W czasie spotkania członkowie rady zostaną mianowani, a następnie wybiorą przewodniczącego i zastępcę. Uczestnicy będą także dyskutować o kierunkach działania i współpracy rady z urzędnikami miejskimi.

Słupska Rada Seniorów

Oto członkowie Słupskiej Rady Seniorów:
1) Anna Białek – przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Słupsku,
2) Marianna Borawska – przedstawicielka Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku,
3) Kazimierz Duda – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
4) Bożena Jakimowicz – przedstawicielka Stowarzyszenia „Dom Maleńkiej Miłości” w Słupsku,
5) Mieczysław Jaroszewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Słupsku,
6) Adam Koszutowski – przedstawiciel Stowarzyszenia „HORYZONT” w Słupsku,
7) Małgorzata Mogielnicka – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,
8) Krzysztof Myszkowski – przedstawiciel Akademii Pomorskiej w Słupsku,
9) Beata Pawlicka – przedstawicielka Prezydenta Miasta Słupska,
10) Zygmunt Pietras – przedstawiciel Stowarzyszenia Metalowych Serc w Słupsku,
11) Johanna Poniedzielska – przedstawicielka Klubu „KWADRAT” Spółdzielni Mieszkaniowej
„KOLEJARZ” w Słupsku,
12) Kamila Rudnik – przedstawicielka Firmy FELIZAJOB – Opieka Osób Starszych i Usługi
Opiekuńcze,
13) Tadeusz Schweitzer – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Okręgowy z siedzibą w Słupsku.