Słupsk – Wiadomości lokalne – Sobota 30 sierpnia 2014

Wiadomości lokalne Słupsk – 30 sierpnia 2014 r

Tematy

  1. Kolejny etap rewitalizacji traktu Książęcego
  2. Prezydenci pilnie poszukiwani
  3. Ustecka kładka hitem sezonu
  4. Odnowiono kaplicę na starym cmentarzu
  5. Unijne dofinansowanie transportu miejskiego

Kolejny etap rewitalizacji traktu Książęcego

Lektor: Modernizacja i rewitalizacja traktu Książęcego w Słupsku dzięki dotacji z pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego została rozszerzona o kolejne domy i podwórka. Słupsk otrzymał dodatkowe cztery miliony osiemset tysięcy złotych na rewitalizację centrum miasta. To już kolejna dotacja po podpisanej 2 lipca umowie na pięć milionów złotych, z tym samym przeznaczeniem.

Dawid Zielkowski – rzecznik prasowy prezydenta miasta Słupska: Dzięki oszczędnościom po przetargowym, które docenił pan marszałek województwa Mieczysław Struk, otrzymaliśmy zgodę na rozszerzenie programu rzeczowego – Rewitalizacji traktu Książęcego w Słupsku. Program, ten rozszerzony program opiewa na kwotę sześć milionów siedmiuset tysięcy złotych, z czego aż cztery miliony osiemset tysięcy złotych są to środki pochodzące z unii europejskiej, pozostała część to jest wkład własny miasta. Te pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na cztery zadania, cztery główne zadania. Jest to: dokończenie modernizacji i rewitalizacji ulicy Wojska Polskiego, przebudowa i rewitalizacja Placu Broniewskiego a także budowa dwóch nowych, nazwijmy to, podwórek kulturalnych, takich podwórek właśnie na kształt podwórka kulturalnego, które znajduje się pomiędzy ulicą Niedziałkowskiego a Wojska Polskiego i będą to podwórka, które będą zlokalizowane w obrębach ulic Kołłątaja, Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej, a także przy ulicy Tuwima, Mickiewicza i ulicy Wileńskiej.

Lektor: Miasto przeprowadziło już wstępne konsultacje z mieszkańcami podwórek, na których przeprowadzona będzie rewitalizacja. Dzięki temu pojawią się tam sugerowane przez nich instalacje.

Dawid Zielkowski – rzecznik prasowy prezydenta miasta Słupska: Odbyliśmy już pierwszą serie konsultacji społecznych z mieszkańcami właśnie tych kwartałów. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym jak oni sobie wyobrażają właśnie te nowe podwórka, jakie mają pomysły, co chcieliby na tych podwórkach, kolokwialnie mówiąc, zainstalować, postawić. Czy chcą boiska, czy chcą piaskownice czy może strefy relaksu dla osób starszych.

Lektor: Całkowita wartość projektu wzrośnie o sześć milionów siedemset tysięcy złotych i wyniesie 55,5 miliona złotych, z czego 36 milionów 600 tysięcy będzie dofinansowane ze środków unijnych. Kolejne działania inwestycyjne w ramach projektu rozpoczną się w pierwszym kwartale 2015 roku i zakończą w sierpniu 2015 roku.