Słupsk przejmuje budynki po szpitalu przy ul. Lotha

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha na rzecz Słupska. Umowę podpisano dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Słupsk przejmuje budynki po szpitalu przy ul. Lotha

W liście intencyjnym z 21 listopada 2011 r. w sprawie zabezpieczenia kompleksowej opieki psychiatrycznej i społecznej mieszkańców Ziemi Słupskiej, Miasto Słupsk wyraziło wolę przejęcia i zagospodarowania części nieruchomości opuszczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka. Miasto planuje uruchomić w tym miejscu placówki pomocowe realizujące zadania z zakresu pomocy i ekonomii społecznej tj. Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Nieruchomość przy ul. Prof. Lotha, stanowiąca własność Województwa Pomorskiego, składająca się z działki o powierzchni 6807 metrów kwadratowych, zostanie przekazana na rzecz Słupska w formie darowizny celowej. W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Na terenie nieruchomości znajdują się m.in. budynki po dawnych oddziałach: zakaźnym dla dorosłych, pediatrycznym czy medycyny sądowej.

Połączenie placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na jednym terenie pozwoli osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowo skorzystać zarówno z porady lekarskiej, ale również z innych form wsparcia i pomocy, które umożliwiłyby im życie w rodzinie i społeczeństwie.