Na razie Słupsk nie musi płacić za park wodny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości zażalenie firmy Termochem na wstrzymanie wykonania wyroku nakazującego Słupskowi wypłacić astronomiczne odszkodowanie firmie budowlanej. Słupsk znów ma prawo wygrać sprawę sądową z byłym wykonawcą  aquaparku.

Słupsk nie musi płacić za park wodny

– To oznacza, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu nie będzie prowadzona przeciwko miastu jakakolwiek egzekucja – mówi Robert Biedroń, prezydent Słupska. – Sąd uznał, że prowadzenie egzekucji doprowadziłoby do poważnych konsekwencji w wymiarze finansowym, społecznym i miejskim. Natomiast Sąd Apelacyjny zauważył, że prowadzenie egzekucji na obecnym etapie groziłoby Słupskowi wystąpieniem niepowetowanej szkody tym dotkliwszej, że dotyczącej podmiotu publicznego.

Wiosną ubiegłego roku Słupsk przegrał przed sądem polubownym w Warszawie z firmą Termochem, która była wykonawcą parku wodnego w Słupsku. Miasto miało zapłacić ponad 24 miliony złotych na rzecz firmy budowlanej. Słupskowi groziła natychmiastowa egzekucja tej kwoty więc miasto wynajęło kancelarię prawną, która wniosła o wstrzymanie wykonania wyroku.

Szale w sporze sądowym między Słupskiem a firmą Termochem wyrównały się i nadal możliwe jest każde rozstrzygnięcie. Kiedy może zapaść ostateczny wyrok na razie nie wiadomo.