Słupsk i Lębork dostały pieniądze na transportowe rewolucje

5 autobusów ekologicznych i bilet elektroniczny w Słupsku, a w Lęborku nowe autobusy z biletomatami, ścieżki rowerowe i parkingi – to wszystko dzięki środkom unijnym.

Pieniądze na transportowe rewolucje

Dzisiaj, we wtorek 12 września br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich realizacji węzłów przesiadkowych w Lęborku i Słupsku. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego inwestycje otrzymały dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Węzeł transportowy w Słupsku

W ramach projektu powstanie w Słupsku węzeł o znaczeniu krajowym, integrujący różne środki transportu zbiorowego. Zakres prac obejmie budowę dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz parkingami „park&ride”, „bike&ride” oraz „kiss&ride”. W ramach inwestycji zakupionych zostanie 5 autobusów ekologicznych oraz wprowadzony będzie bilet elektroniczny. Całkowita wartość projektu to blisko 45 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Realizacja projektu spowoduje wzrost mobilności mieszkańców korzystających ze zbiorowego transportu publicznego i poprawi dostępność Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Przewiduje się, że z dofinansowanej infrastruktury oraz nowego taboru pasażerskiego skorzysta rocznie 14,5 mln osób. Podniesiony zostanie również standard usług transportowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Poprawi się bezpieczeństwo i warunki ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

Projekt zostanie zrealizowany do końca czerwca 2022 r.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy

Projekt zakłada budowę węzła transportowego łączącego ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i pieszy. Przeprowadzone zostaną prace budowlane związane m.in. z przebudową dróg w południowej części Lęborka (1. Armii Wojska Polskiego, Warszawską, Dworcową, 10 Marca, Sienkiewicza, Żeromskiego oraz teren dworca PKP), wykonaniem parkingów i miejsc postojowych dla samochodów, peronów i zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz zagospodarowaniem zieleni. Całkowita wartość projektu przekracza 27 mln zł, z czego ponad 21 mln zł to dofinansowanie ze środków UE.

Za realizację zadań infrastrukturalnych odpowiedzialne będzie miasto Lębork. Projekt przewiduje także zakup 5 nowych autobusów wraz z biletomatami. Dzięki inwestycji poprawi się funkcjonowanie systemu zintegrowanego transportu publicznego w skali powiatowej i regionalnej, a to przyczyni się m.in. do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego oraz poprawy jakości świadczonych usług transportowych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na stan taboru miejskiego, dostęp do węzła przesiadkowego i rozwój infrastruktury rowerowej, co w rezultacie skróci czas podróży.

Fotografia: RailPictures.Net Photo: PKP PR (regional Transport Authority) PaFaWag 5B/6B at Słupsk, Poland by Marek G. [dj_drezyna]