Słowińska Grupa Rybacka. Wyścig po wielką kasę już się rozpoczął

Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła nabory wniosków.

Do 28 lutego wszyscy przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją firmę oraz podmioty publiczne z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej mogą składać wnioski w Biurze SGR.

Do kogo skierowane są konkursy?

W konkursie na rozwój działalności gospodarczej mogą wziąć udział osoby fizyczne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe.

Dotacje będzie można tu otrzymać na wszelkie usługi dla mieszkańców i turystów.

Jeden z najważniejszych warunków otrzymania wsparcia to stworzenie nowych miejsc pracy.

Drugi nabór przeznaczony jest dla podmiotów z sektora publicznego.

Samorządy oraz podległe im jednostki mogą pozyskać dofinansowanie na budowę, przebudowę lub wyposażenie infrastruktury przeznaczonej dla lokalnej społeczności.

Jaką kwotę mogą pozyskać przedsiębiorcy?

– Całkowita pula środków na konkurs dla sektora gospodarczego wynosi 2,5 mln zł – informuje Karolina Grajewska ze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

– Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 300 tyś. zł, a wkład własny w inwestycję nie może być mniejszy niż 30% wartości projektu.

Należy jednak pamiętać, że limit pomocy na jednego wnioskodawcę wynosi 300 tyś. zł. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że osoba/firma, która pozyska dotację w wysokości 300 tyś. zł na rozwój swojej działalności, w przyszłości nie będzie mogła starać się o dofinansowanie w ramach innych konkursów SGR z programu, z którego otrzymała już dofinansowanie – mówi Ewelina Laskowska, starszy doradca ds. Projektów w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Możliwości dla sektora publicznego

Pula środków na trwający już nabór dla sektora publicznego wynosi 900 tyś. zł.

Samorządy i ich jednostki z obszaru SGR będą mogły pozyskać fundusze na zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. tematyczne place zabaw, świetlice środowiskowe, parki, place.

Dofinansowanie obejmuje także dostosowanie istniejących już obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie konkursów

Po zamknięciu naboru wniosków, który przypada na koniec lutego 2017r., Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej w przeciągu 45 dni rozpatrzy złożone projekty.

Spośród wszystkich wniosków o przyznanie pomocy Rada wybiera, te które wpisują się w kryteria trwającego konkursu. Następnie lista wniosków, które uzyskały najwyższą punktację i mieszczą się w limicie środków przesyłana jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Po weryfikacji przez Urząd autorzy zwycięskich projektów otrzymają zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie. Informacji takich należy spodziewać się na przełomie sierpnia/września br.

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.