Serce szpitala zakończyło metamorfozę

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest wyodrębnioną komórką organizacyjną szpitala, w której personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Można powiedzieć, że to serce każdego szpitala. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zakończył projekt wprowadzenia gruntownych zmian w SOR.

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych. To właśnie tutaj wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta. Tutaj również ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego. Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym przeprowadza wstępną diagnostykę pacjenta, oraz podejmuje decyzję o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób.

SOR
SOR

W roku 2019 słupski SOR przeszedł gruntowny remont oraz wyposażony został w nowe urządzenia medyczne:

Kardiomonitor – jest to urządzenie do monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Kardiomonitor umożliwia stały nadzór nad stanem pacjenta. Do podstawowych funkcji tych urządzeń należą: monitoring pracy serca, pomiar częstości oddechów, pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla, wysycenia krwi tlenem, pomiar pulsu, tętna, ciśnienia krwi. Dzięki dofinansowaniu unijnemu na SOR znalazły się trzy nowe kardiomonitory.

Pulsoksymetr – to drobny sprzęt medyczny, który służy do pomiaru saturacji (wysycenia krwi tlenem) oraz pulsu. Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne, które pozwala na nieinwazyjny przezskórny pomiar saturacji. Zasada działania polega na tym, że urządzenie mierzy pochłaniane przez czerwone krwinki promieniowanie o dwóch długościach fali: podczerwone i czerwone. Urządzenie mierzy różnice we właściwościach optycznych utlenowanej i nieutlenowanej hemoglobiny. Na tej podstawie oblicza stopień nasycenia hemoglobiny tlenem. Pomiar podawany jest w procentach. Pulsoksymetry działają w taki sposób, że na wartości pomiarów nie mają wpływu czynniki zmienne u każdej badanej osoby, jak np.: grubość tkanki pacjenta, blizny, zmiany anatomiczne, czy lakier na paznokciach. W ramach dofinansowania zakupiono dwa pulsoksymetry.

Zestaw do intubacji i wentylacji – intubacja ma na celu przede wszystkim umożliwienie oddychania pacjentom, którzy nie są w stanie robić tego samodzielnie. Prowadzenie oddechu zastępczego prowadzi się m.in. u pacjentów, u których niemożliwe jest prowadzenie natleniania przy pomocy maski twarzowej, pacjentów poddawanym zabiegom operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, które wymagają prowadzenia wentylacji mechanicznej, pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową, pacjentów poddawanych resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zestaw stosuje się w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.

Respirator – urządzenie medyczne służy do wspomagania oddechu, zapewniającego odpowiednią wentylację płuc podczas ostrej lub przewlekłej niewydolności oddechowej. Celem użycia respiratora jest odwrócenie stanu zagrożenia i przywrócenie prawidłowej wymiany gazowej w płucach. Urządzenie, za pomocą wprowadzonej do tchawicy rurki intubacyjnej, tłoczy powietrze wprost do płuc niewydolnego oddechowo pacjenta. Respirator nazywany jest często sztucznym płucem. Zakupiony respirator może być stosowany u małych dzieci, ważących powyżej 3kg i osób dorosłych.

Aparat USG – czyli ultrasonograf, to aparat diagnostyczny, dzięki któremu możliwe jest zobrazowanie zmian w organizmie w bezinwazyjny sposób. Zastosowanie ultradźwięków do badania pozwala uzyskać obrazy przekroju badanych tkanek z dokładnością nawet do 0,1mm. Ponadto, aparat USG posiada możliwość obrazowania naczyń z opcją kolorowego doppler’a i pozwala na diagnostykę układu tętniczego i żylnego zarówno naczyń domózgowych jak naczyń kończyn dolnych i górnych oraz jamy brzusznej. Digitalizacja obrazów ultrasonograficznych pozwala na używanie na nich wielu filtrów, które mogą lepiej uwypuklić wynik badania. Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta.

Pompa infuzyjna – urządzenie służy do podaży leków pacjentom. Pompy infuzyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie precyzyjna podaż leków jest podstawowym i niezbędnym elementem leczenia. Precyzyjna pompa infuzyjna eliminuje możliwość błędnego dawkowania i podania leku. Pompy są skalibrowane do pracy ze strzykawkami o różnych objętościach, mają możliwość programowania infuzji w różnych jednostkach miary. SOR został wyposażony w 10 pomp infuzyjnych.

Kapnograf – pozwala na pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, wdychanym powietrzu oraz częstości oddechów. Kapnografię stosuje się jako nieinwazyjną metodę oceny stanu wentylacyjnego pacjenta. Kapnograf dostarcza wielu istotnych informacji na temat znieczulonego pacjenta, takich jak stan hemodynamiczny organizmu, efektywność wymiany gazowej, jakość oddychania mechanicznego czy głębokość znieczulenia.

Elektryczne urządzenie do ssania – urządzenie nazywane ssakiem medycznym, przeznaczone jest m.in. do odsysania wydzielin z jamy ustnej dróg oddechowych. Ssakiem można odsysać różnego rodzaju wydzieliny jak np. flegmę, ślinę, a również krew czy limfę w czasie zabiegów. Urządzenie do odsysania wydzielin należy do nieinwazyjnego asortymentu medycznego. Posiada regulację siły ssania. Można go bezpiecznie stosować w przypadku młodszych i starszych pacjentów.

Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.” realizowanego przez Szpital. Wartość otrzymanego dofinansowania na sprzęt wyniosła 305 575,00zł.

Najważniejsi są ludzie

150 osób pracuje w SOR słupskiego szpitala, Są to lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni ale również kadra niemedyczna, wspomagająca pracę oddziału. Szpitalny Oddział Ratunkowy działa przez całą dobę. Wykwalifikowany personel udziela świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. po urazie, wypadku, zatruciu, nagłym zachorowaniu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy musi mieć zapewniony całodobowy dostęp do badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, komputerowego badania tomograficznego oraz do badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii oraz do sprzętu do badań przy łóżku pacjenta (analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG oraz przewoźny ultrasonograf).