SatBałtyk. Słupscy fizycy stworzyli pierwszą taką mapę Bałtyku

Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, w skład którego wchodzi Akademia Pomorska w Słupsku, pozytywnie zakończyło projekt Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk), który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

SatBałtyk

Głównym celem projektu SatBałtyk było przygotowanie i uruchomienie bazy technicznej oraz praktycznych procedur operacyjnych, umożliwiających sprawne, rutynowe określanie stanów środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii, rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, pojawiania się plam zanieczyszczeń, w tym rozlewów ropy i in. oraz charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej.

Słupscy fizycy

Projekt ten realizowany był od 30.12.2009 do 31.12.2015 w ramach Konsorcjum Naukowego SatBałtyk, w którym uczestniczyli: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie – lider projektu, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński.

Widocznym efektem projektu SatBałtyk jest System SatBałtyk, który wyznacza i prezentuje bieżące mapy ponad 100 parametrów charakteryzujących stan Morza Bałtyckiego. Mapy te są dostępne pod adresem http://satbaltyk.iopan.gda.pl.

– Jednym z efektów projektu, szczególnie ważnym dla naszej uczelni, jest urządzenie oraz wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę badawczą Pracowni Fizyki Środowiska w Instytucie Fizyki a także Stacji Aktynometrycznej w Gaci oraz w Słupsku. Pracownia jest wykorzystywana przez pracowników oraz studentów do badań środowiska oraz przetwarzania informacji satelitarnych. Natomiast stacje na bieżąco gromadzą strumienie informacji służące do weryfikacji danych uzyskiwanych z satelitów – mówi dr hab., prof. AP Dariusz Ficek z Instytutu Fizyki.

Część słupska Projektu SatBałtyk realizowana była głównie w Instytucie Fizyki AP przez kadrę w składzie:

1. Kierownik projektu – dr hab. prof. AP Dariusz Ficek

2. Główni wykonawcy – dr Roman Majchrowski, dr Tomasz Zapadka

3. Zespół wspomagający: mgr Magdalena Pawlik, mgr Damian Stoltmann, mgr Marek Cieśluciński, mgr Waldemar Pająk