Są pieniądze, będzie praca

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku dysponuje środkami z Funduszu Pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W związku z tym placówka ma środki na zorganizowanie prac interwencyjnych dla 50 osób oraz staży zawodowych dla ponad 200 osób.

Są pieniądze, będzie praca

Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych do 29 roku życia. Pracodawcy, którzy są zainteresowani zorganizowaniem prac interwencyjnych i staży dla wymienionej grupy osób powinni złożyć stosowne wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioski można pobrać ze strony internetowej placówki lub osobiście w siedzibie urzędu mieszczącej się przy ulicy Fabrycznej 1 w pokoju nr 4.

To nie jedyna forma pomocy ludziom młodym. Osoby do 30 roku życia samodzielnie poszukujące pracy, stażu lub szkolenia mogą otrzymać bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie lub bon szkoleniowy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u swojego pośrednika pracy lub bezpośrednio w urzędzie. Od niedawna działa także facebookowy profil Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, na którym są zamieszczane między innymi bieżące oferty pracy oraz różnego rodzaju możliwości dofinansowania działalności lub zatrudnienia.

Sprawdź oferty pracy – https://www.facebook.com/pages/Powiatowy-Urząd-Pracy-w-Słupsku/811942732226383