Ruszyło szkolenie Legii Akademickiej. Pierwsze takie w naszym regionie

201 studentów zostało przyjętych w szeregi Legii Akademickiej (LA)  – nowego rodzaju służby wojskowej skierowanej do studentów.

 

201 studentów ochotników w tym aż 107 kobiet przekroczyło bramy koszar Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej by odbyć szkolenie w ramach Legii Akademickiej, pilotażowego programu ochotniczego szkolenia uruchomionego w 2017 roku przez MON i skierowanego do studentów.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części zasadnicze: na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego (30 godzin lekcyjnych) oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach szkolenia, która będzie trwać 6 tygodni  i podzielona jest na dwa moduły:

• moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem
i złożeniem przysięgi, która odbędzie się w sobotę, 21 lipca;

• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem
i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Swoje korzenie obecna Legia Akademicka czerpie  z ochotniczej formacji wojskowej o tej samej nazwie utworzonej 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków  Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).  26 listopada 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej).Ponownie  powołana do życia  w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce, działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku

została reaktywowana jako stowarzyszenie.