Rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja

Od 27 maja 2015 roku na terenie Słupska deratyzacja jest obowiązkiem każdego mieszkańca miasta. Właśnie przypada czas przeprowadzenia odszczurzania.

Obowiązkowa deratyzacja

Deratyzacje trzeba przeprowadzić dwa razy do roku – na wiosną (od 15 marca do 15 kwietnia) oraz jesienią (od 15 października do 15 listopada). Można zrobić to samemu bądź zlecić specjalistycznej firmie. Ważne by zachować paragon zakupu trutki lub rachunek za wykonanie deratyzacji przez firmę. W razie kontroli Straży Miejskiej należy przedstawić potwierdzenia. Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi, zgodnie Ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeksem wykroczeń, wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.

Przeprowadzając samodzielnie deratyzację pamiętajmy by trzymać w zamknięciu zwierzęta domowe. A także należy uważać na dzieci, które mogą zainteresować się jaskrawym kolorem trutki, która podobna jest do owocowych herbatek rozpuszczalnych.