Rowerowe miasteczko i gry plenerowe – sposób odciągnięcie od smartfonów

Zakończył się III etap prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Wymalowane zostało miasteczko rowerowe oraz zainstalowano gry terenowe: Kompas C, Chińczyk Ludo oraz Klasy Rakieta i Planety. Sfinalizowanie prac stało się możliwe dzięki funduszom pozabudżetowym pozyskanym przy wsparciu władz Gminy Kobylnica wspólnie przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Do szkoły dotarły także właśnie nowe figury szachowe zakupione ze środków Nadleśnictwa Leśny Dwór oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Gminy Kobylnica. Całkowity koszt zakupów i prac wykonanych w III etapie to ponad 17 tys. złotych.

– Pierwszym etapem prac było w sierpniu 2017 r. uzupełnienie ubytków w asfalcie i poszerzenie chodników oraz zamontowanie przez Centrum Usług Wspólnych szlabanów i ograniczenie ruchu samochodowego na szkolnych placach do niezbędnego minimum – informuje Jan Wild, dyrektor szkoły w Kobylnicy. – II etap prac to oddanie przez władze gminne do użytku nowego boiska wielofunkcyjnego. Otwarciu boiska w maju 201

 

Nauka zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki oraz bezpiecznej jazdy na rowerze na lekcjach wychowania fizycznego będą teraz znacznie łatwiejsze i na pewno atrakcyjniejsze. Gry terenowe powinny zachęcać uczniów do spędzania przerw na świeżym powietrzu i odciągać ich od smartfonowych ekraników, a także ułatwią nauczycielom prowadzenie lekcji przyrody i geografii oraz zajęć ruchowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

 

Fot. Szkoła Podstawowa w Kobylnicy