Robert Biedroń ma coraz więcej przeciwników w Słupsku. Ale nadal zwycięża

 

Zespół Analiz Politologicznych przy Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku w związku z przyszłorocznymi wyborami na prezydenta Słupska zadał słupszczanom pytanie otwarte o to: kogo uważają za najlepszego kandydata na to stanowisko? Jak ogólnie ocenia Pan/Pani pracę prezydenta Roberta Biedronia? Jaką notę (wg skali szkolnej – od 1 do 6) wystawiłby Pan/Pani Robertowi Biedroniowi jako Prezydentowi Słupska?

 

 

 

Trzy lata temu, w listopadzie 2014 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Dla Słupska miały szczególne znaczenie, gdyż po 12 latach urzędowania Macieja Kobylińskiego mieszkańcy wybierali nowego prezydenta, którym został Robert Biedroń. Oficjalne zaprzysiężenie go na prezydenta miasta odbyło się 6 grudnia. W zeszłym roku, z okazji półmetka jego kadencji, nasz Zespół Analiz Politologicznych (Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku) przeprowadził sondaż by poznać ocenę mieszkańców prezydentury Roberta Biedronia.

W tym roku postanowiliśmy powtórzyć sondaż w celu zaobserwowania zmian w ocenie prezydentury Roberta Biedronia przez mieszkańców po trzech latach jego urzędowania. Równocześnie rozszerzyliśmy badanie opinii publicznej o nowe pytanie związane z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. W dniach od 30 listopada do 7 grudnia studenci I i II roku politologii Instytutu Historii i Politologii (Krzysztof Bryła, Maryna Havryliuk, Grzegorz Herdzik, Marlena Kant-Kordas, Dominika Majewska, Kinga Myśliborska, Piotr Paliwoda, Katarzyna Przyłudzka, Sara Sitko, Kinga Świerkowska, Giorgi Tkeshelashvili, Dawid Zielke, Bartosz Żołnierczyk), w ramach prac Zespołu Analiz Politologicznych przeprowadzili sondaż metodą wywiadów bezpośrednich na odpowiednio dobranej próbie 216 pełnoletnich mieszkańców Słupska.

Przez kilka dni nasi studenci na ulicach miasta zadawali mieszkańcom pytania o najlepszego ich zdaniem kandydata na prezydenta Słupska, o ocenę pracy prezydenta Roberta Biedronia, o ocenę jego kadencji oraz czy głosowali na niego w 2014 roku i czy obecnie, gdyby odbywały się wybory, zdecydowaliby się na niego zagłosować.

W związku z przyszłorocznymi wyborami na prezydenta Słupska, zadano słupszczanom pytanie otwarte o to, kogo uważają za najlepszego kandydata na to stanowisko. Najwięcej respondentów, bo 44 proc. wskazało Roberta Biedronia. Drugą najczęściej wymienianą osobą był Zbigniew Konwiński, którego wskazało 6,5 proc. pytanych. Niewiele mniej, bo 5,6 proc., za najlepszego kandydata uznało Roberta Kujawskiego. Czwartą w kolejności najczęściej wymienianą osobą był Maciej Kobyliński, którego wskazało 3,7 proc. respondentów. Zaś piąta w kolejności wskazywaną osobą była Krystyna Danilecka-Wojewódzka (2,3 proc.). 7,4 proc. respondentów wymieniło jeszcze inne nazwiska (dwukrotnie padły takie nazwiska jak: Andrzej Kaczmarczyk, Jolanta Szczypińska, Tomasz Urbaniak; jednokrotnie: Ryszard Bogusz, Roman Drozd, Janusz Jarotek, Iwona Madej, Anna Rożek, Krzysztof Sirant, Paweł Szewczyk, Andrzej Twardowski).

Znaczna część respondentów, bo aż 30,5 proc. nie wskazało żadnej osoby, uzasadniając to zwykle brakiem odpowiedniego kandydata na stanowisko prezydenta Słupska.

Wyniki odpowiedzi na pozostałe pytania zaprezentujemy w kolejnych postach.

Na pytanie „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani pracę prezydenta Roberta Biedronia?”, 21 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, 47 proc. „raczej dobrze”, zaś 13 proc. „raczej źle”, a 6 proc. „zdecydowanie źle”. 13 proc. respondentów nie umiało ocenić pracy prezydenta (odpowiedziało „trudno powiedzieć” lub „nie wiem”).

Zwraca uwagę, że przy uwzględnienia wyłącznie odpowiedzi oceniających, aż 79 proc. respondentów pozytywnie oceniło pracę prezydenta Roberta Biedronia, a zaledwie 21 proc. negatywnie.

Zauważa się różnice w ocenie w zależności od płci respondentów. Kobiety wyżej oceniają prezydenta Biedronia niż mężczyźni. 83 proc. kobiet oceniło jego pracę pozytywnie, zaś mężczyzn 75 proc. „Zdecydowanie dobrze” pracę prezydenta Biedronia postrzega 31 proc. kobiet, podczas gdy mężczyzn odpowiednio 18 proc. (bez udziału osób niezdecydowanych lub niepotrafiących odpowiedzieć). Niewiele różni się udział osób oceniających ją „raczej dobrze” – odpowiednio 52 proc. i 57 proc. Większy jest udział mężczyzn formułujących oceny negatywne, w tym 15 proc. z nich odpowiedziało na zadane pytanie: „raczej źle”, a 10 proc.: „zdecydowanie źle”. Wśród kobiet udział ten wynosił odpowiednio 14 proc. i 3 proc. Zbliżony był udział kobiet i mężczyzn wśród osób, które nie sformułowały oceny (odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub „nie wiem”) – odpowiednio 57 proc. i 53 proc.

Są też zauważalne różnice w ocenie w poszczególnych grupach wiekowych. Najczęściej pozytywnie oceniały prezydenta Biedronia osoby młode – do 29 roku życia, jak również 40-latkowie. Z kolei największy udział negatywnych ocen był wśród osób 30- i 50-latków. Należy też zauważyć, że wśród respondentów w wieku 40-49 lat nikt nie ocenił prezydenta Biedronia zdecydowanie źle. Z kolei wśród respondentów w wieku 60+ było najmniej osób nieumiejących odpowiedzieć na postawione pytanie.

Udział pozytywnych ocen (z wyłączeniem niezdecydowanych) w poszczególnych grupach wiekowych wyniósł: 84 proc. (18-29 lat), 75 proc. (30-39 lat), 83 proc. (40-49), 73 proc. (50-59), 79 proc. (60+).

„Zdecydowanie dobrze” oceniło pracę prezydenta odpowiednio: 26 proc. (18-29 lat), 15 proc. (30-39 lat), 24 proc. (40-49), 14,5 proc. (50-59), 25 proc. (60+). „Raczej dobrze” oceniło odpowiednio: 44 proc. (18-29 lat), 51 proc. (30-39 lat), 43 proc. (40-49), 50 proc. (50-59), 50 proc. (60+). Odpowiedzi: „zdecydowanie źle” udzieliło odpowiednio: 2 proc. (18-29 lat), 12 proc. (30-39 lat), 0 proc. (40-49), 12 proc. (50-59), 5 proc. (60+). „Raczej źle” oceniło odpowiednio: 11,5 proc. (18-29 lat), 10 proc. (30-39 lat), 14 proc. (40-49), 12 proc. (50-59), 15 proc. (60+). Respondentów niezdecydowanych („trudno powiedzieć” lub „nie wiem”) było odpowiednio: 16,5 proc., 12 proc., 19 proc., 11,5 proc. i 5 proc.