Rektor Akademii Pomorskiej u ministra w sprawie połączenia z „Hanzą”

Akademia Pomorska zaczyna ofensywę, aby przejąć studentów i majątek Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Jutro rektor AP jedzie do Warszawy, aby rozmawiać z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego aby namawiać go do zgody na połączenie i otwarcie na AP kierunku zarządzanie.
Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku podjął uchwale dającą rektorowi możliwość podpisania porozumienia z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, która jest założycielem Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Jednocześnie rektor może podejmować działania zmierzające do konsolidacji obu uczelni wyższych.

 

– Jedną z rzeczy najważniejszych dla nas jest uzyskanie nowego kierunku zarządzanie, bowiem od tego zależy możliwość przejęcia studentów WHSZ na ten kierunek – tłumaczy prof. Roman Drozd, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Wniosek został wysłany w ubiegłym tygodniu, a w środę udajemy się do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie będziemy mówi o konsolidacji WHZS i AP. Mam nadzieję, że poruszymy kwestię kierunku zarządzanie, aby nasz wniosek został szybko rozpatrzony.

 
Władze Akademii Pomorskiej liczą na to, że studenci zmierzającej do likwidacji WHSZ będą mogli kontynuować studia na słupskiej akademii – jeśli nie na zarządzaniu to na innych kierunkach.

 
Część pracowników WHSZ chciałaby połączenia ich uczelni z Wyższa Szkoła Bankową w Gdańsku, a nie z Akademii Pomorską zwracając uwagę, że uczelnia bankowa ma wyższą renomę. Rektor AK jest oburzony takimi sugestiami. – Wystarczy zajrzeć do rankingów ubiegłorocznych, gdzie na 80, które są wymienione Akademia Pomorska jest na 61 miejscu, a Wyższej Szkoły Bankowej w tym rankingu nie ma – zaznacza prof. Drozd.

 

 

O problemach finansowych WHSZ stało się głośno w ubiegłym tygodniu, gdy okazało się, że szkoła ma już kilkadziesiąt tysięcy złotych straty i każdy miesiąc przynosi kolejne straty więc nie ma szans na przetrwanie. Władze uczelni brały pod uwagę połączenie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku (uczelnią prywatną) i Akademią Pomorską (uczelnią publiczną).