Rekordowo niskie bezrobocie w Słupsku

Bezrobocie w Słupska spadło do 10 procent. To najniższy poziom do początku lat dziewięćdziesiątych, czyli od czasu przemian gospodarczych. Spadek liczby osób bez zatrudnienia spowodowany jest głównie pracami sezonowymi.

Najwięcej ofert pracy sezonowej w regionie słupskim pojawia się na wiosnę. Według danych statystycznych Urzędu Pracy w Słupsku na dzień 31 maja 2015 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Słupsku wynosiła 9695 osób. Według stanu na dzień 31 maja 2014 r. bezrobotnych było 1542 osoby. – Porównując sytuację rok do roku odnotowaliśmy spadek liczby bezrobotnych o 167 osób, czyli 15 procent – mówi Marcin Horbowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
Na koniec maja 2015 r. stopa bezrobocia w Słupsku wynosiła równo 10 procent, czyli mniej niż średnia ogólnopolska, która wynosi 10.8 procent i mniej niż średnia województwa pomorskiego – 10,3 procent. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie słupskim wynosi 18,1 procent.

Rekordowo niskie bezrobocie w Słupsku

– W maju tego roku mieliśmy ponad 100 ofert pracy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – zaznacza Horbowy. – Obecnie mamy 791 ofert pracy.

Najwięcej miejsc pracy oferuje w regionie słupskim branża gastronomiczna (65), poszukiwani są także kierowcy – szczególnie kategorii C (58 ofert), sprzedawcy (40), sprzątaczki (31), spawacze (20), budowlańcy (13).

Kilka lat temu spadek bezrobocia w Słupsku poniżej poziomu 15 procent spowodował, że zasiłek dla bezrobotnych mieszkańców miasta został skrócony z 12 do 6 miesięcy. Na szczęście spadek bezrobocia poniżej 10 procent nie spowoduje żadnych dalszych ograniczeń dla mieszkańców miasta.