Przed ratuszem badają jakość powietrza

Od dwóch dni przed słupskim ratuszem stoi mobilne laboratorium badania powietrza. Zostało ono udostępnione przez Wojewódzki Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańska.

Przed ratuszem badają jakość powietrza

Laboratorium będzie przez następne 3 tygodnie dokonywać pomiar stężenia pyłów i gazów w powietrzu. Podjęte działania mają na celu monitorowanie jakości powietrza dla poprawy warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców Słupska.

– Dodatkowy punkt pomiarowy zostanie również zainstalowany na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ulicy Wileńskiej w Słupsku – informuje Karolina Chalecka z Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Pozyskane dane pozwolą określić ewentualne dalsze kierunki zmian w zakresie poprawy j- akości powietrza i wyznaczą perspektywę ochrony walorów naszego Miasta.

W minionych latach na terenie miasta odnotowano przekroczenia benzo(a)pirenu

Reklama