Przeczytaj zanim użyjesz sztuczne ognie. Poznasz swoje prawa

Co roku w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków.

Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa – przestrzega policja.

Zanim użyjesz sztuczne ognie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.

Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność.

Używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych – kupujmy fajerwerki lub petardy tylko u sprawdzonych sprzedawców i tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty, oznaczenia klasy bezpieczeństwa, wskazanie producenta wraz z danymi adresowymi oraz instrukcję w języku polskim.

Podczas zakupu zwróćmy uwagę, czy opakowanie, w jakim materiały są oferowane do sprzedaży, jest nienaruszone, czy nie nosi śladów mechanicznych uszkodzeń.

Wyroby pirotechniczne

Używając wyrobów pirotechnicznych bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta.

Nie lekceważmy ostrzeżeń i wybierzmy odpowiednie miejsce do bezpiecznej zabawy.

Przede wszystkim zachowujmy odpowiednią odległość podczas odpalania fajerwerków.

Również nie podejmujmy prób odpalania petard w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach czy w oknach mieszkań.

Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe.

Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nie zapomnijmy o naszych pupilach – zwierzętach, które mogą negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicznych.

Wiedząc jak reagują w takich sytuacjach, nie pozwólmy ich spłoszyć i zadbajmy by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą.

Ci, którzy zamierzają spędzić noc sylwestrową na koncertach i imprezach plenerowych, powinni pamiętać, że w zatłoczonych miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży kieszonkowych.

Zastanówmy się, czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy albo cenną biżuterię.

(Biuro Prewencji KGP / ig)