Program Aktywna Akademia 5 plus – ponad 20 mln wsparcia finansowego

Program Aktywna Akademia 5 plus to ponad 20 milionów złotych wsparcia dla Słupska. Nowy rok akademicki rozpoczynamy z dobrymi wiadomościami dla wszystkich mieszkańców ziemi słupskiej. Przez najbliższe pięć lat czeka na nas bogata oferta atrakcji naukowych, kulturalnych i sportowych w Słupsku i powiecie słupskim.

Aktywna Akademia 5 plus

Dla dzieci i młodzieży będą zajęcia zarówno sportowe, jak i manualne, czy też z programowania komputerowego. Dorośli natomiast będą mogli zwiększać swoje kompetencje podczas otwartych wykładów, czy też warsztatów prowadzonych również przez zagranicznych ekspertów. O rządowym wsparciu programu Aktywna Akademia 5 plus wartego ponad 10 milionów złotych poinformował Piotr Müller, poseł z Pomorza oraz rzecznik rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Unikalny program dla mieszkańców ziemi słupskiej: akcje naukowe, kulturalne i sportowe przez najbliższe 5 lat

Ostatnie lata to intensywny rozwój naszej słupskiej uczelni. Śmiało mogę stwierdzić, że zyskaliśmy silną uczelnię w regionie, która jest atrakcyjnym kierunkiem dla młodzieży z całego Pomorza. Cieszę się, że mogę stale wspierać ten rozwój – powiedział Piotr Müller, poseł z Pomorza i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Nowy rok akademicki rozpoczynamy z dwiema dobrymi wiadomościami. Pierwsza to dofinansowanie unikalnego na skalę Polski programu „Aktywna Akademia 5 plus”, który zapewni bogatą ofertę naukową, kulturalną i sportową dla mieszkańców całego regionu. Druga to uruchomienie pieniędzy z obligacji Skarbu Państwa, które pozwolą na ambitną rozbudowę infrastruktury naukowej Akademii Pomorskiej – podkreślił Müller.

Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem
Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem

W dzisiejszych czasach nie tylko biznes musi być odpowiedzialny społecznie, ale nauka również. Nasza uczelnia nie od dziś realizuje takie projekty. Naszym obowiązkiem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród lokalnej społeczności. Dlatego tym bardziej ważne jest wsparcie rządu i uruchomienie programu „Aktywna Akademia 5 plus” – powiedział profesor Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku – Dzięki uzyskanym pieniądzom zaoferujemy mieszkańcom ziemi słupskiej bardzo atrakcyjną ofertę rozwoju. I to przez najbliższych pięć lat!

Popularyzacja nauki: spotkania, warsztaty i debaty

Pierwszym z trzech filarów programu Aktywna Akademia 5 plus są działania popularyzujące naukę. To na nie będzie przeznaczane 600 tys. złotych każdego roku przez najbliższe pięć lat. Dzięki tym pieniądzom odbędą się w Słupsku liczne spotkania z autorytetami naukowymi, czy też warsztaty i wykłady otwarte prowadzone przez ekspertów zagranicznych. Dzieci i młodzież z regionu będą mogły brać udział w zajęciach z programowania komputerowego, a także korzystać z oferty dodatkowych bezpłatnych zajęć w ramach Uniwersytetu dla Dzieci.

Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem
Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem

W ofercie dla mieszkańców znajdą się również przedsięwzięcia promujące innowacyjne rozwiązania, a także szkolące z zakresu nauk ścisłych i ekonomicznych, czy też kompetencji miękkich. Będzie to znakomita oferta dla studentów oraz przedsiębiorców z regionu, którzy będą mogli zwiększać w ten sposób swoje kompetencje – podkreślił profesor Zbigniew Osadowski, rektor uczelni.

Rocznie setki godzin zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Drugim z trzech filarów programu Aktywna Akademia 5 plus są działania prozdrowotne i sportowe. Dzięki uzyskanym pieniądzom (ponad 630 tys. złotych rocznie) będzie dostępna atrakcyjna oferta sportowa dla dzieci i młodzieży w Słupsku.

Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem
Program Aktywna Akademia 5 plus, czyli Akademia Pomorska z dofinansowaniem

Każdego roku przez najbliższych pięć lat organizowane będą setki godzin zajęć z piłki nożnej, koszykówki, sztuk walki oraz lekkoatletyki. Poprawi to nie tylko kondycję dzieci i młodzieży, ale również pozwoli na odkrycie nowych talentów! – podkreślił Piotr Müller, rzecznik rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Planowana jest także wymiana dobrych praktyk w zakresie zachowań prozdrowotnych, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców w różnym wieku – uczniów, studentów, czy też seniorów.

Festiwale, spotkania literackie i zajęcia manualne

Trzecim aspektem programu są działania promujące kulturę i sztukę. Koncerty muzyczne, czwartki literackie, czy
też wsparcie organizacji Juwenaliów Akademii Pomorskiej – to tylko nieliczne z planowanych działań w ramach tego filaru programu. Dzięki Aktywnej Akademii 5 plus dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z oferty zajęć manualnych, takich jak ceramika czy rysunek. Pozwoli to rozwijać umiejętności i wrażliwość artystyczną, a także po prostu atrakcyjnie spędzić wolny czas. Rocznie na działania promujące kulturę i sztukę będzie przeznaczanych 410 tys. złotych.

Nowe ośrodki badań naukowych w Słupsku

Wraz z początkiem roku akademickiego nastąpi uruchomienie środków finansowych w ramach obligacji Skarbu Państwa. Co to oznacza? Oznacza to, że Akademia Pomorska otrzyma ponad 10 milionów złotych na rozwój swojej infrastruktury.
– Te pieniądze pozwolą na realny rozwój naszej regionalnej uczelni i wzmocnienie jej potencjału naukowo-badawczego. Pan Rektor wyznaczył ambitne plany i trzymamy kciuki za ich realizację. Nowe, specjalistyczne centra badań uczynią ze Słupska ważny ośrodek naukowy nie tylko w regionie, ale dla całego kraju – powiedział Piotr Müller, który był wcześniej wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Dzięki tym pieniądzom to właśnie w Słupsku będą prowadzone m.in. zaawansowane badania nad szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. To również w Słupsku powstanie unikatowe, laboratorium oparte o technologie IT, pozwalające na monitorowanie, analizę operacyjną i naukową zagrożeń bezpieczeństwa fizycznego i zagrożeń w cyberprzestrzeni z możliwością ich symulacji i wizualizacji. Dodatkowo uruchomione zostanie Pomorskie Centrum Humanistyki Cyfrowej, które umożliwi wdrożenie nowych metod badawczych, a także upowszechnianie wyników badań z wykorzystaniem współczesnych narzędzi cyfrowych.