Prezent na mikołajki dla słupskiej uczelni. Ponad milion złotych od ministra

Akademia Pomorska w Słupsku otrzyma dodatkowe środki finansowe. To 1,25 mln złotych na rozwój uczelni – poinformował Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas uczelnianej uroczystości.

 

Od kilku lat Akademia Pomorska dynamicznie rozszerza swoją ofertę studiów. W tym roku w uczelni powstały również dwa nowe wydziały: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Dodatkowe środki finansowe są zwiększeniem tzw. dotacji podstawowej. Oznacza to, że uczelnia może je wykorzystać w sposób elastyczny, co umożliwi realizację priorytetów wynikających ze strategii uczelni – podkreślił Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję w zakresie zwiększenia środków finansowych podjął Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W grudniu ubiegłego roku Akademia Pomorska również otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe. Był to dodatkowy milion złotych, który otrzymała m.in. ze względu na konsolidację z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania.  Budynek byłej WHSZ przy ul. Kozietulskiego jest obecnie częścią Akademii Pomorskiej.

 

W styczniu rozstrzygnięty zostanie konkurs Zintegrowane Programy Uczelni organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego Akademia Pomorska złożyła swój wniosek.