Prawie dwa miliony złotych na wsparcie uczniów z powiatu słupskiego

Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik analityk, technik architektury, technik krajobrazu oraz technik hotelarstwa – na kształcenie w tych zawodach szkoły ponadgimnazjalne z powiatu słupskiego otrzymały pieniądze od Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

 

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia, którego źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidziane jest tylko dla tych szkół, które prowadzą lub planują prowadzić kształcenie w zawodach odpowiadających branżom kluczowym, tj. takim specjalizacjom, w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego.

 

 

Z terenu powiatu słupskiego wsparcie otrzymają Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na kształcenie w branżach turystyka, sport i rekreacja (technik żywienia i usług gastronomicznych), chemia lekka (technik analityk), środowisko (technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska) – informuje Paweł Lisiecki ze słupskiego starostwa powiatowego. – Wsparcie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce na kształcenie w branży turystyka sport i rekreacja (technik hotelarstwa).

 

 

W ramach programu uczniowie skorzystają z dodatkowych praktyk i staży zawodowych, odbędą dodatkowe kursy zawodowe potwierdzone certyfikatami, rozwijane będzie kształcenie ustawiczne. Przy Zespole Szkół Agrotechnicznych zmodernizowane zostaną pomieszczenia i  utworzona zostanie nowoczesna pracownia gastronomiczna z pełnym wyposażeniem oraz doposażone zostaną pracownie dla kształcenia praktycznego dla  zawodów kucharz, technik żywienia i technik hotelarstwa.

 

 

Wartość wsparcia finansowego to 1 952 295,00 zł w tym 1 403 095,00 na inwestycje, wyposażenie szkół i kształcenie ustawiczne oraz 549 200,00 zł na wsparcie uczniów, nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych oraz sieć doradztwa edukacyjno-zawodowego.