Prawie 16 mln zł na budowę węzła integracyjnego w Ustce

Na terenie dworca kolejowego w Ustce marszałkowie województwa pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z władzami miasta umowę na dofinansowanie budowy węzła integracyjnego. Inwestycja ułatwi mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, pozwoli na dogodną zmianę formy transportu z samochodu lub roweru na autobus lub kolej.

Wartość projektu to przeszło 23,2 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 16 mln zł. Poziom dofinansowania projektu to aż 85% kosztów kwalifikowalnych.

– Inwestycja poprawi atrakcyjność transportu zbiorowego w Ustce poprzez zintegrowanie komunikacji kolejowej, autobusowej, rowerowej i pieszej – informuje Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. – Obejmie m.in.: budowę pętli autobusowej z zadaszonymi peronami wraz z ciągami komunikacyjnymi w obrębie dworca autobusowego i kolejowego, budowę dworca autobusowego z poczekalniami i kasami biletowymi, a także remont i przebudowę budynku dworca PKP. Wybudowane zostaną parkingi samochodowe typu „park&ride” na 241 miejsc oraz parkingi typu „bike&ride” z wiatami dla 70 rowerów. Projekt zakłada również budowę ścieżek rowerowych a także systemu informacji pasażerskiej.

Dzięki nowym inwestycjom transport zbiorowy w mieście stanie się dla mieszkańców atrakcyjną alternatywą w stosunku do przejazdów własnym samochodem, zapewni jednocześnie dostęp do usług osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Włodarze miasta liczą także, że dzięki zmianom zwiększy się liczba osób korzystających z transportu publicznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska. Planuje się, że z węzła korzystać będzie prawie 1,8 miliona osób rocznie.

Zainstalowanie systemu monitoringu, trzech infomatów oraz zapewnienie dostępu do Internetu bezprzewodowego przyczyni się do poprawy atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych przez miasto usług transportowych. W wyniku budowy węzła przesiadkowego nastąpi poprawa skomunikowania obszarów portowych oraz zwiększy się integracja transportu lądowego (drogowego i kolejowego) z transportem morskim.