Pracodawcy lubią absolwentów Akademii Pomorskiej

Akademia Pomorska w Słupsku utrzymuje swoją najwyższą pozycję w Rankingu Perspektyw od momentu jego powstania. Po raz pierwszy Uczelnia została również wysoko oceniona przez pracodawców.
W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” przygotowanego przez „Fundację Edukacyjną Perspektywy” Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku.

Pracodawcy lubią absolwentów Akademii Pomorskiej

– Warto podkreślić, że zarówno zeszłoroczny, jak i tegoroczny wynik uzyskany przez naszą uczelnię jest najwyższy od momentu powstania rankingu – informuje Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Najwyżej ocenionym kryterium w Rankingu 2015 to warunki kształcenia, w ramach którego AP zajęła 27 miejsce spośród wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Wysoko został oceniony również potencjał naukowy oraz efektywność naukowa.

Równie istotny jest fakt, że Akademia Pomorska w Słupsku zajęła wysoką – 4 pozycję wśród uczelni z woj. pomorskiego w kategorii preferencje pracodawców, wyprzedzając tym samym wiele renomowanych ośrodków akademickich.

Wysoko ocenione zostały również niektóre kierunki studiów prowadzone przez naszą uczelnię:

Pielęgniarstwo i położnictwo (11 pozycja)
Kierunki nauk o Ziemi (13 pozycja)
Kierunki biologiczne (20 pozycja)
Filologia polska (20 pozycja)
Historia i archeologia (20 pozycja)
Filologie, języki obce i językoznawstwo (20 pozycja)

Preferencje pracodawców – woj. pomorskie
1 Politechnika Gdańska
2 Uniwersytet Gdański
3 Politechnika Warszawska
4 Akademia Pomorska w Słupsku
5 Uniwersytet Warszawski
5 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7 Politechnika Wrocławska
8 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
9 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu