Powiedz radnym co myślisz o strefie płatnego parkowania. Jedyna taka szansa

Czy Słupskowi potrzebna jest płatna strefa parkowania? Czy powinna ona obowiązywać w Centrum miasta? Czy faktycznie przyczynia się ona do zmniejszenia ruchu samochodowego w mieści i skłania mieszkańców do częstszego korzystania z transportu publicznego?

 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza na kolejne Spotkanie Obywatelskie z Radnymi, podczas którego dyskutować będziemy o funkcjonującej w Słupsku płatnej strefie parkowania. Spotkanie odbędzie się dnia 20 października 2015 roku, w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 o godz. 17.00.

 

 

– Debata ma na celu przedstawienie kompleksowej informacji na temat funkcjonowania płatnej strefy parkowania w Słupsku.  Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele ZIM, radni/radne Rady Miejskiej w Słupsku oraz mieszkańcy i mieszkanki – informuje Małgorzata Kiernicka z CIO w Słupsku. – Będzie to również czas na zebranie opinii mieszkańców/nek i proponowanych rozwiązań w tym zakresie oraz na bezpośredni kontakt, rozmowę z przedstawicielami instytucji publicznych, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie i nadzór nad strefą płatnego parkowania.