Powiedz co chciałbyś zmienić w kulturze Słupska

Reprezentujesz środowisko kultury i sztuki w mieście? Chcesz wypowiedzieć się na temat kultury w Słupsku? Zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica prowadzi badanie polityki kulturalnej w Słupsku. Możesz powiedzieć swoje uwagi na temat kultury w mieście.

Powiedz co chciałbyś zmienić w kulturze Słupska

Przeprowadzono już 30 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami środowiska kultury. Właśnie uruchomiono ankietę on-line, w której pytają o opinie na temat stanu kultury w mieście, o obserwacje życia kulturalnego i refleksje dotyczące jego przyszłości. Zespół zaprasza ludzi kultury, osoby z instytucji i organizacji z obszaru kultury, twórców i artystów, założycieli miejsc kultury, mecenasów kultury oraz dziennikarzy zajmujących się tą tematyką do przesyłania swoich odpowiedzi. Wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż 25 minut.

Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a wnioski i rekomendacje umieszczone w raporcie końcowym. Ankieta nie jest anonimowa, ale zespół zapewnia zachowanie anonimowości respondentów. Ankietę można wysyłać do 5 czerwca.

Ankieta znajduje się tutaj: https://badaniamiast.typeform.com/to/iM9QMV

Reklama